Działalność - Projekty badawcze

Początki Laboratorium Procesów Wyciskania (LPW) sięgają lat 60-tych zeszłego stulecia, kiedy powstawał Wydział Metali Nieżelaznych AGH. Pierwsze badania i prace z zakresu wyciskania metali nieżelaznych rozpoczęli wówczas Prof. Jerzy Wantuchowski i Prof. Józef Zasadziński, którzy aktywnie współpracowali z zakładami przetwórczymi przemysłu metali nieżelaznych, specjalizujących się w technologiach wyciskania (między innymi ZML Kęty, Hutmen Wrocław, Huta Będzin, Walcownia Metali Dziedzice, Walcownia Metali Warszawa).

Działalność LPW jest ukierunkowana na realizację badań w ramach głównych obszarów badawczych i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz firmami z branży przetwórstwa metali – w o oparciu o pozyskiwane PROJEKTY BADAWCZE oraz prace zlecone z przemysłu.

Od kilkunastu lat w Laboratorium Procesów Wyciskania (LPW) realizowane są projekty naukowo-badawcze – własne, rozwojowe, zamawiane i celowe (ze środków krajowych i UE) – głównie na potrzeby budownictwa (opartego na konstrukcjach aluminiowych) oraz przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i stoczniowego.

Modyfikowane są konwencjonalne technologie wyciskania metali i stopów we współpracy z partnerami przemysłowymi i renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą. Opracowywane są nowe innowacyjne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjno-technologiczne procesów wyciskania oraz rozwijane nowe kierunki badawcze.

Główne obszary badawcze Laboratorium Procesów Wyciskania (LPW) to:

  1. Technologie wyciskania materiałów konstrukcyjnych, głównie średnio- i wysoko-wytrzymałych stopów aluminium.
  2. Niekonwencjonalne metody wyciskania oparte na ciągłym wyciskaniu wewnętrznym (CWW).
  3. Formowanie struktury materiału wsadowego do wyciskania na drodze obróbki cieplnej.
  4. Odkształcalność w procesie wyciskania stopów lekkich, głównie stopów aluminium i magnezu.
  5. Zgrzewalność w procesie wyciskania materiałów metalicznych, w tym kompozytów i materiałów proszkowych.
  6. Struktura i właściwości mechaniczne metali i stopów wytwarzanych technologią wyciskania.
  7. Nowe materiały do wyciskania.

Członkowie Zespołu LPW wykonali w sumie ponad 100 opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz dla przemysłu - wiele z tych opracowań zostało wdrożonych do praktyki przynosząc wymierne korzyści gospodarcze.