Konferencja Wyciskajmy Póki Czas 2023

wpc

28 września 2023 (czwartek)

8.00-9.45 Rejestracja
9.45-10.00 Otwarcie WPC 23/Przywitanie gości: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH
10.00-11.15 Referaty proszone – prowadzący Sesję Prof. Józef Zasadziński
10.00-10.30 Andrzej Michalski Stępkowski/Polskie Stowarzyszenie Aluminium 
Główne trendy biznesowe w polskim i globalnym sektorze wyrobów wyciskanych ze stopów aluminium
10.30-11.00 Rolf Beckert, Jan Svoboda/WEFA
Profile Surface Optimization Using CVD-Coated Cartridge® Technology Supported by Simulation
11.00-11.15
Krzysztof Herod/FORTIFY Kraków
Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE na lata 2021-27 dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe oraz zazielenienie
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Panel przemysłowy – prowadzący sesję Prof. Dariusz Leśniak
11.30-11.45 ALBATROS ALUMINIUM Sp. z .o.o./Piotr Łopuszyński
Opracowanie zintegrowanej technologii wyciskania na stan T4 i gięcia na zimno profili ze stopu EN AW-6060 dla branży automotive – założenia B+R
11.45-12.00 ALIPLAST EXTRUSION Sp. z o.o./Sebastian Wilczek
Stan przestarzony w profilach wyciskanych – struktura, własności mechaniczne i fizyczne
12.00-12.15 FINAL S.A./Wojciech Sikor
Wpływ geometrii matrycy na jakość powierzchni profili wyciskanych ze stopu aluminium serii 1xxx dla energetyki – droga do rozwiązania problemu
12.15-12.30 GRUPA KĘTY S.A./Rafał Hubicki
Teoria ograniczeń w praktyce produkcyjnej wyciskania profili ze stopów aluminium
12.30-12.45 HYDRO EXTRUSION POLAND/Michał Karbowy
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów aluminiowych z wykorzystaniem niskoemisyjnego stopu
12.45-13.00 ALUSUPPLIES/Marcin Iżak
Innowacje w pomiarach i rejestracji temperatury matrycy w procesie jej nagrzewania
13.30-16.00 Obiad w klubie Studio połączony ze zwiedzaniem Browaru AGH
16.00-18.00 Panel referatów komercyjnych – prowadzący Sesję Prof. Wojciech Libura
16.00-16.15 Peter Ward/Uddeholm Machining
Temperature effect on containers
16.15-16.30 Roman Zabłotny/Uddeholm Machining
Poprawa trwałości narzędzi do wyciskania
16.30-16.45 Gebriele Macedonio/Kautec Solutions
Kautec Solutions: Unlocking the Future for Sustainable Extrusion by Implementation of Tailor-Made and Smart Technologies
16.45-17.00 Olivier Druhen/Comexale
Design and operation of the container is the key to optimization
17.00-17.15 Przerwa kawowa
17.15-17.30 Tomasz Fabisiewicz/Uddeholm Polska
Obróbka cieplna stali na matryce do wyciskania
17.30-17.45 Tomasz Fabisiewicz/Uddeholm Polska
Rozwiązania Huty Uddeholm w zakresie stali z przeznaczeniem na matryce do wyciskania
17.45-18.00 Piero Parona/MotulTech Baraldi
Innowacyjne rozwiązania smarownicze w procesie ekstruzji aluminium
18.00-20.00 Zakończenie obrad na AGH
20.00 Kolacja w Restauracji „Wierzynek” przy akompaniamencie Zespołu GoodMood Music KRAKÓW RYNEK GŁÓWNY 16

29 września 2023 (piątek)

9.30-11.15 Panel ekspertów – prowadzący Sesję Prof. Wacław Muzykiewicz
9.30-9.45 Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, Dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH, Dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH / AGH Kraków 
Badania przewodności elektrycznej i własności antykorozyjnych materiałów na styki przewodzące dla „inteligentnych pierścieni matrycowych”
9.45-10.00 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, Dr inż. Marcin Kaszuba
/Politechnika Wrocławska
Mechanizmy niszczące w matrycach mostkowo-komorowych
10.00-10.15 Dr inż. Andrzej Kochański/Politechnika Warszawska
Modelowanie procesu wyciskania profili aluminiowych ukierunkowane na optymalizację produkcji
10.15-10.30 Dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH/ AGH Kraków
Procesy wyciskania metali i stopów oparte na dużych odkształceniach plastycznych
10.30-10.45 Dr inż. Paweł Kazanowski/Hydro Aluminum Extruded Solutions,
Precision Tubing North America
Review of coatings enhancing aluminum tubes' performance in the HVAC&R applications
10.45-11.00 Dr inż. Bartłomiej Płonka/Sieć Badawcza Łukasiewicz IMN Gliwice
Wpływ składu chemicznego stopów aluminium typu AlMgSi(Cu) na podatność do wyciskania i własności użytkowe profili
11.00-11.15 Dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH, Dr inż. Jacek Madura, Dr inż. Paweł Gromek, Mgr inż. Marek Bogusz/ AGH Kraków
Obróbka cieplno-plastyczna profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) – tolerancje wymiarowe i własności mechaniczne profili
11.15-12.00 Sesja posterowa połączona z przerwą kawową
12.00-13.15 Panel młodych wyciskaczy – Prowadzący Sesję Prof. Andrzej Kłyszewski
12.00-12.15 Dr inż. Jacek Madura, Dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH/ AGH Kraków
Optymalizacja konstrukcji matrycy mostkowo-komorowej do wyciskania cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopu EN AW-6005A z wykorzystaniem symulacji numerycznych MES
12.15-12.30 Mgr inż. Marek Bogusz, Dr inż. Jacek Madura, Dr inż. Paweł Gromek, Dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH/ AGH Kraków
Próby wdrożeniowe wyciskania nowego odchudzonego profilu ze stopu EN AW-6005A przeznaczonego na tory jezdne wewnętrznych ścian działowych aluminiowo-szklanych
12.30-12.45 Mgr inż. Krzysztof Remsak/ Sieć Badawcza Łukasiewicz IMN Gliwice, Dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH
Badania prędkości wypływu stopów aluminium serii 7xxx podczas wyciskania przez matryce mostkowo-komorowe z wykorzystaniem MES i testów w skali pół-przemysłowej
12.45-13.00 Dr inż. Paweł Widomski/ Politechnika Wrocławska
Addytywne i konwencjonalne metody tworzenia kanałów chłodzących w narzędziach stosowanych do wyciskania na gorąco
13.00-13.15 Dr inż. Marek Zwolak, Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa/Politechnika Rzeszowska
Wpływ cech matrycy na efekt wyciskania w procesie KOBO
13.15-13.30 Wręczenie nagrody za najlepszy referat młodych wyciskaczy: Dziekan WMN Prof. Tadeusz Knych oraz Prof. Józef Zasadziński
13.30-13.45 Zakończenie konferencji z zaproszeniem na obiad w Klubie Studio/Miasteczko Studenckie AGH – Dr inż. Justyna Grzyb
14.00 Obiad w Klubie Studio/ Miasteczko Studenckie AGH


Sesja posterów

 1. Marek Bogusz, Paweł Gromek, Beata Leszczyńska-Madej, Justyna Grzyb, Dariusz Leśniak
  Ocena podatności do wyciskania przez matryce komorowe stopów AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem oryginalnego urządzenia do badań zgrzewalności AGH Kraków 
 2. Marek Bogusz, Paweł Gromek, Jacek Madura, Justyna Grzyb, Dariusz Leśniak
  Badania laboratoryjne starzenia i badania własności mechanicznych wyciskanych i prostowanych dynamicznie profili AlMgSi(Cu) AGH Kraków 
 3. Jacek Madura, Maciej Balcerzak, Paweł Gromek, Marek Bogusz, Justyna Grzyb, Krzysztof Żaba, Dariusz Leśniak
  Skanowanie optyczne 3D wyciskanych profili AlMgSi(Cu) oraz matryc po różnym stopniu zużycia AGH Kraków 
 4. Jacek Madura, Tadeusz Darul, Dariusz Leśniak
  Poprawa wydajności procesu wyciskania cienkościennych profili ze stopu EN AW-6005A wskutek projektowania innowacyjnej matrycy wspomaganego CAD/MES AGH Kraków 
 5. Jacek Madura, Paweł Gromek, Tadeusz Darul, Dariusz Leśniak
  Opracowanie wysoko-wydajnej technologii wyciskania lameli aluminiowych dla budownictwa AGH Kraków 
 6. Paweł Gromek, Jacek Madura, Marek Bogusz, Justyna Grzyb, Dariusz Leśniak
  Próby przemysłowe wyciskania profili AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem systemu chłodzenia matryc ciekłym azotem AGH Kraków 
 7. Paweł Gromek, Marek Bogusz, Dariusz Leśniak, Henryk Jurczak, Marcin Iżak
  Testy nagrzewania matryc do wyciskania w sposób konwencjonalny oraz przy użyciu innowacyjnej techniki Infrared AGH Kraków 
 8. Paweł Gromek, Jacek Madura, Marek Bogusz, Justyna Grzyb, Dariusz Leśniak
  Urządzenie prototypowe do automatycznego pochwytu i prowadzenia wyciskanych profili AlMgSi(Cu) po wybiegu prasy – wyniki prób pół-przemysłowych AGH Kraków 
 9. Józef Zasadziński, Andrzej Mamala, Remigiusz Kowalik, Jacek Madura, Paweł Gromek, Marek Bogusz, Dariusz Leśniak, Marcin Iżak
  Projektowanie i badania materiałowe styków przewodzących do innowacyjnych pierścieni matrycowych wykorzystywanych w nowej technologii nagrzewania matryc techniką Infrared AGH Kraków 
 10. Teresa Bajor, Grzegorz Banaszek, Anna Kawałek, Marcin Knapiński
  Modeling of the Closure of Metallurgical Defects in the Magnesium Alloy Die Forging Process Politechnika Częstochowska 
 11. Banaszek Grzegorz, Anna Kawałek
  Modelowanie zamykania nieciągłości metalurgicznych w procesie kucia wlewków ze stopu cyrkonu Politechnika Częstochowska 
 12. Piotr Korczak, Bartłomiej Płonka, Krzysztof Remsak, Konrad Żyłka, Marek Rajda, Sonia Boczkal, Mateusz Węgrzyn, Dariusz Leśniak
  Badania jakości zgrzewów oraz własności mechanicznych kształtowników ze stopu AlMgSi(Cu) otrzymywanych metodą wyciskania na matrycach mostkowo-komorowych IMN Gliwice/OML Skawina/AGH Kraków