Prace dyplomowe magisterskie 2017/18

1.   Badania struktury i właściwości mechanicznych kształtowników wyciskanych ze stopu EN AW-6060 (IM).

2. Wpływ zużycia powierzchni roboczych matryc na chropowatość powierzchni kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi (MET).

3. Analiza jakości powłok anodowych na kształtownikach wyciskanych ze stopów AlMgSi (MET).

4. Analiza warunków zgrzewania stopów AlMgSi przeznaczonych do wyciskania kształtowników z segmentu automotive (MET).

5. Ocena wydajności produkcji i uzysku materiału w procesie wyciskania kształtowników ze stopów AlMgSi dla segmentu automotive (ZIP).