Działalność - Projekty badawcze

Wydział Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie prowadzi prace projektowe innowacyjnych matryc komorowych do wyciskania rur okrągłych ze stopów AlZnMg i AlZnMgCu, wspomagane komputerowo z wykorzystaniem oprogramowania MES. Przyjęte kryteria projektowania to: minimalizacja wysokich oporów płynięcia metalu z przełożeniem na niższą siłę wyciskania, minimalizacja ugięcia sprężystego matrycy z przełożeniem na mniejsze ryzyko wystąpienia niedokładności wymiarowej wyrobu i szybkiego zużycia narzędzia, poprawa stanu naprężenia w prześwicie matrycowym z przełożeniem na większą prędkość wypływu metalu z matrycy oraz maksymalizacja intensywności odkształcenia i naprężeń normalnych ściskających w komorach zgrzewania, z przełożeniem na wyższą jakość zgrzewów wzdłużnych w wyrobie. Zmiennymi w obliczeniach numerycznych MES są: rozmieszczenie otworów roboczych we wkładce matrycowej, geometria kanałów wlotowych matrycy, geometria mostków (długość i grubość) i trzpieni oraz geometria komór zgrzewania (wysokość) i prześwitu matrycowego (długość pasków kalibrujących). W szczególności, analizowane są rozwiązania konstrukcyjne matryc komorowych oparte na zmiennej geometrii wejścia na pasek kalibrujący, przedkomorach wielostopniowych oraz specjalnych wypustach kształtujących w komorach zgrzewania.