Działalność - Publikacje

1. Homogenization of 7075 and 7049 aluminium alloys intended for extrusion welding, WOŹNICKI Antoni, LESZCZYŃSKA-MADEJ Beata, WŁOCH Grzegorz, GRZYB Justyna, MADURA Jacek, LEŚNIAK Dariusz, Metals 2021 vol. 11 iss. 2 art. no. 338, s. 1–15.
2. Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz, PL 433080 A1; Opublikowano 2021-08-30.                                                      3. Sposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz, PL 432079 A1; Opublikowano 2021-06-1                                                                                                                                                                                           4. Estimation of extrusion welding conditions for 6xxx aluminium alloys, LEŚNIAK Dariusz, GROMEK Paweł, Procedia Manufacturing 2020 vol. 47, s. 253–260, ESAFORM 2020 : 23rd international conference on Material Forming : 4th-8th May 2020.