Historia

Początki Zespołu tworzącego Laboratorium Procesów Wyciskania (LPW) sięgają lat 60-tych zeszłego stulecia, kiedy powstawał Wydział Metali Nieżelaznych AGH. Pierwsze badania i prace z zakresu wyciskania metali nieżelaznych rozpoczęli wówczas Prof. Jerzy Wantuchowski i Prof. Józef Zasadziński, którzy aktywnie współpracowali z zakładami przetwórczymi przemysłu metali nieżelaznych, specjalizujących się w technologiach wyciskania (między innymi ZML Kęty, Hutmen Wrocław, Huta Będzin, Walcownia Metali Dziedzice, Walcownia Metali Warszawa).

W kolejnych latach do Zespołu osób zajmujących się wyciskaniem metali i stopów dołączyli Prof. Jan Richert, Prof. Wojciech Libura, Prof. Romana Śliwa, Dr Marek Galanty, Prof. Wojciech Misiołek, Dr Jarosław Pacanowski, Dr Paweł Kazanowski, Dr hab. Dariusz Leśniak, Dr Artur Rękas, Dr Antoni Woźnicki, Dr Marcin Mroczkowski, Dr Justyna Grzyb, Dr Agata Woźnicka, Dr Łukasz Kuczek.

Pierwszy doktorat na temat wyciskania pt. „Analiza procesu wyciskania w warunkach kontrolowanej geometrii strefy odkształcenia” obronił w roku 1979 Mgr inż. Wojciech Libura, którego promotorem był Prof. Józef Zasadziński. Pierwsza habilitacja na temat wyciskania pt. „Analiza wpływu kształtu narzędzi na zachowanie stateczności plastycznego płynięcia podczas wyciskania promieniowego metali” obroniona w 1991 roku była autorstwa Dr inż. Jana Richerta.

Na przestrzeni lat od 1979 do 2015 w ramach Zespołu tworzącego Laboratorium Procesów Wyciskania 13 osób uzyskało stopień doktora nauk technicznych, broniąc prace o tematyce wyciskania, a 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Łączny dorobek „szkoły” wywodzącej się z Zespołu tworzącego LPW, który swoje prace doktorskie poświęcili tematyce wyciskania zamyka się liczbą 29 prac doktorskich oraz 4 habilitacyjnych.

W 2003 roku, w pomieszczeniach wyremontowanej Hali Maszyn utworzono fizycznie Laboratorium Procesów Wyciskania (LPW) pod kierunkiem Profesorów Józefa Zasadzińskiego i Wojciecha Libury, które funkcjonuje w ramach działalności Katedry Przeróbki Plastycznej i Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie.

Główna tematyka badawcza realizowana przez Zespół LPW dotyczy kompleksowej analizy procesów wyciskania, począwszy od zagadnień związanych z teorią wyciskania, a skończywszy na procesach konstrukcyjno-technologicznych, łącznie z pracami wdrożeniowymi obejmującymi polskie i zagraniczne firmy specjalizujące się w technologiach wyciskania.