Działalność - Referaty

W dniach 23-26 listopada 2021 r. aktywnie uczestniczyliśmy w konferencji Plastmet 2021 w Łańcucie. Doktorant Jacek Madura wygłosił referat pt. "Prognozowanie MES siły w procesie pół-przemysłowego wyciskania prętów ze stopów EN AW-7021 i EN AW-7075 z wykorzystaniem dedykowanych modeli materiałowych" autorstwa Jacek Madura, Dariusz Leśniak, Bartłomiej Płonka, Krzysztof Remsak, Konrad Laber. Referat był efektem współpracy Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych oraz Politechniki Częstochowskiej. Kolejny referat pt. "Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego stopów AlZnMg na bazie testów zgrzewalności i obliczeń MES" autorstwa Jan Kościelniak, Dariusz Leśniak, Beata Leszczyńska-Madej, Grzegorz Włoch, Krzysztof Zaborowski, Jacek Madura, Antoni Woźnicki wygłosił doktorant Jan Kościelniak. Po referatach odbyła się ciekawa dyskusja. Obydwa referaty zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu NCBiR "Nowoczesne technologie materiałowe" Techmatstrateg2/406439/10/NCBR/2019 pt. "Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx". Profesor Dariusz Leśniak był Przewodniczącym jednej z sesji konferencji Plastmet 2021, która dotyczyła problematyki pomiarów on-line chropowatości powierzchni aluminiowych kształtowników wyciskanych na linii produkcyjnej, która została zaprezentowana przez zespół Doktora Andrzeja Kochańskiego z Politechniki Warszawskiej,  jako rezultat wspólnego projektu z firmą Extral.