Prace magisterskie 2022/23 Prace magisterskie 2022/23

1.       Zaprojektowanie matrycy do wyciskania profili ze stopu EN AW-6060 ukierunkowane na maksymalizację prędkości wypływu metalu – AGH Kraków/GK Kęty S.A.

2.       Określenie wpływu wielkości odkształcenia na zimno podczas dynamicznego prostowania na własności mechaniczne profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) – AGH Kraków/IMN Skawina.

3.       Określenie dokładności wymiarowej profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) prostowanych dynamicznie z wykorzystaniem systemu pomiarowego ATOS firmy GOM – AGH Kraków/Albatros Aluminium.

4.       Badanie własności mechanicznych profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem obróbki cieplno-plastycznej – AGH Kraków/Albatros Aluminium.

5.       Badanie wpływu składu chemicznego stopu oraz warunków wyciskania z chłodzeniem na wybiegu prasy na własności mechaniczne wyrobu w stanie T4 – AGH Kraków/Albatros Aluminium.

6.       Ocena jakości powierzchni profili wyciskanych ze stopów AlMgSi po procesie anodowania pod kątem występowania wad w postaci pasów termicznych – AGH Kraków/Final S.A.

7.       Wpływ składu chemicznego stopu i konstrukcji matrycy na możliwość minimalizacji śladów cieplnych na powierzchni profili wyciskanych ze stopów EN AW-6060 – AGH Kraków/Aliplast Extrusion.